سرویس

DIDLINK GROUP خدمات نصب ، طراحی ، آزمایش ، مناقصه حرفه ای دریچه را ارائه می دهد.
ما تیم حرفه ای برای ارائه راه حل های یک مرحله ای برای شیرآلات نفتی ، شیمیایی و دریایی داریم
برای پاسخگویی به نیازهای مشتریان.

مستندات پروژه

تولید نقاشی حرفه ای

مجوز مناقصه

بازرسی خودکار کارخانه + بازرسی شخص ثالث

برای شرایط مختلف کار ، پیکربندی معقول ترین شیر.
شیرهای غیر استاندارد نیز می توانند به صورت سفارشی تهیه شوند.

گزارش آزمون EN10204-3.1B

نقاشی Solidworks

کتابچه عملیات

طراحی کلی نصب شیر